Akademik

Akademik çalışmalarımı bu sayfada görüntüleyebilirsiniz. Makaleler, Bildiriler, Tezler.

Bildiriler
1. International Conference on Engineering Technologies, ICENTE’17, Konya, Arabacı H. And Selçuk E., 2017, Automatic Capacitor Switching For Self Excited Induction Generator Using Non-Linear Regression For Wind Power Application
2. Elektronik-Elektronik ve Biyomedikal Mühendisliği Konferansı, ELECO 22, Bursa, Selçuk E. And Arabacı H., 2022, Kendinden Uyartımlı Asenkron Jeneratörün Değişken Yük ve
Hızlarda Kondansatör Hesabının Gerçekleştirilmesi
Tezler
Yüksek Lisans Tezi: Kendinden Uyartımlı Asenkron Jeneratörün Kondansatör Anahtarlamalı Gerilim Regülasyonu
Lisans Bitirme Tezi: Mikrodenetleyici ile Hızlı Fourier Dönüşümünün Gerçeklenmesi (Spektrum Analizör)