Akademik

Akademik çalışmalarımı bu sayfada görüntüleyebilirsiniz. Makaleler, Bildiriler, Tezler.

Bildiriler

International Conference on Engineering Technologies, ICENTE’17, Konya, Arabacı H. And Selçuk E., 2017, Automatic Capacitor Switching For Self Excited Induction Generator Using Non-Linear Regression For Wind Power Application,

Tezler

  • Yüksek Lisans Tezi

Kendinden Uyartımlı Asenkron Jeneratörün Kondansatör Anahtarlamalı Gerilim Regülasyonu

  • Lisans Bitirme Tezi

Mikrodenetleyici ile Hızlı Fourier Dönüşümünün Gerçeklenmesi (Spektrum Analizör)

Facebook Twitter Linkedin YouTube